Specjalizujemy się w kompleksowyM ubezpieczeniU firm

Klienci biznesowi otrzymają pełną obsługę ubezpieczeniową po rozpoznaniu ich potrzeb, w tym ubezpieczenia:

 • majątkowe
 • flot
 • finansowe
 • OC
 • grupowe
 • budowlano-montażowe

oferta dla biznesu (przedsiębiorstw
i przedsiębiorców)

oferta dla biznesu (przedsię-biorstw
i przedsię-biorców)

Posiadamy w ofercie pełną gamę ubezpieczeń niezbędnych w prowadzeniu biznesu m.in.:

 • OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym,
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny,
 • OC sportowców, trenerów, instruktorów sportowych, pracowników obsługi sportu, organizacji sportowych,
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym oraz międzynarodowym,
 • Gwarancje ubezpieczeniowe,
 • Ubezpieczenie utraty zysku,
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek,
 • Ubezpieczenie flot pojazdów,
 • Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • NNW osób uczestniczących w kulturze fizycznej (sportowej),
 • Ubezpieczenia turystyczne,
 • Ubezpieczenie jachtów śródlądowych i morskich.

OC zawodowe:

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek wykonywania przez ubezpieczonego czynności zawodowych (OC doradców podatkowych, OC pośredników w obrocie nieruchomościami, OC zarządców nieruchomości, OC biur rachunkowych, OC architektów, projektantów i inspektorów nadzoru w budownictwie, OC adwokatów, OC brokera ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego, OC członków władz spółki kapitałowej).

OC biznesmena w życiu prywatnym:

Ochrona przed skutkami finansowymi szkód wyrządzonych nieumyślnie osobom trzecim lub ich mieniu. Dodatkowe rozszerzenia:

 • OC najemcy (polisa pokrywa szkody przypadkowo wyrządzone w trakcie pobytu w naszym mieszkaniu),
 • OC wynajmującego (pokrywa szkody wyrządzone przez ubezpieczonego w wynajmowanym przez niego mieszkaniu),
 • OC z tytułu posiadania broni palnej (szkody związane z użyciem broni palnej),
 • OC z tytułu posiadania psów agresywnych (szkody wyrządzone przez psy agresywne),
 • OC z tytułu posiadania zwierząt egzotycznych
 • OC z tytułu posiadania koni,
 • OC uczestnictwa w polowaniach (OC myśliwych).

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej farmaceutów
i aptek

Ubezpieczenie zapewnia ochronę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody osób trzecich powstałe w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalnością apteki lub wykonywaniem zawodu farmaceuty.

Ubezpieczenie utraty zysku

Jeżeli przez zdarzenie losowe wystąpi zakłócenie lub przerwa w działalności gospodarczej ubezpieczonego przedsiębiorstwa, której skutkiem jest utrata przez to przedsiębiorstwo określonych korzyści finansowych.

Close Menu